Poslední aktualizace: 31.8.2006
Úvodní strana
Historie sboru
Dirigent
Koncerty
Zájezdy
Repertoár
Fotogalerie
Slovník
Kontakt na nás
Odkazy
Počet přístupů:
89643
Kniha návštěv In Aeternum!
Cantus Morkovice - Slovník
ITALSKÉ HUDEBNÍ NÁZVOSLOVÍ
ITALSKÉ HUDEBNÍ NÁZVOSLOVÍ
Italština:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Čeština:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Počet nalezených záznamů: 143
Italsky Česky
a battuta přesně v taktu, podle taktování
a bene placito podle libosti
abbellimento ozdobení, ozdoba příkrasa
abbreviamento zkrácení
a bocca chiusa se zavřenými ústy
a cadenza na způsob kadence (virtuózní vložka sólisty)
a capella bez doprovodu, jen sborově
accelerando zrychleně, ponenáhlu zrychlovat
accentato s přízvukem, důrazně
accidente posuvka
accompagnamento doprovod, doprovodný hlas
accorciato zkrácený
a corde doppie dvoustrunně, na dvě struny
acuto ostrý, ostře, s důrazem
adagio zdlouhavě, volným pohybem
adagissimo velmi volně
a distanza ve vzdálenosti
ad libitum libovolně
a doppio dvojnásobně
a due ve dvou
a due battute na dva rázy
a due corde na dvou strunách
a due mani dvouručně
a due parti dvojhlasně
a due voci dvojhlasy, pro dva hlasy
ad una corda na jedné struně
ad una voce jednohlasně
ad un tratto náhle, najednou
aereo vzdušně
affabile mile, laskavě, vlídně družně
affannato zneklidněně, znepokojeně
affascinante okouzlující, svůdný
affettatemente strojeně, afektovaně
affetto citové pohnutí, vzrušení
agevolmente mrštně, hbitě
aggiustatamente přiměřeně, přesně v taktu
agile svižně, hybně, hbitě
agitando gradatamente s pozvolným vzrušením
agitato vzrušeně
a grado a grado poznenáhlu, postopně
al předložka (s členem určitým) k, ke, do…..
al contrario obráceně, naopak, opačně
al di sopra della nota nad notou
al di satto vespod
alito dech
alla breve dvoupůlový takt
alla cadenza ke kadenci
alla marcia na způsob pochodu
allargando zpomalovaně
alla tastiera na hmatníku
alla turca po turecku
allazingara po cikánsku
allegretto poněkud rychleji (volněji než allegro)
allegro rychle
allegro assai hodně rychle, u allegra bývají i jiná označení (moderato- mírně…)
allentando, allentato zdrželivě
all’evidenza zřejmě
all’improviso improvizovaně
allontanamento oddálení
all’oposto opačně, obráceně
all’ottava v oktávě
allungamento prodloužení
al(a)piacere po libosti
al piú nejvýše, co nejvíce
al ponticello u kobylky
alterare alterovati, snížit nebo zvýšit tón v diatonické stupnici
alternando střídavě
alto vysoce, hlasitě, alt
altro, altra jiný jiná
a tutto docela
alzare pozdvihnouti, zvýšiti
amabile líbezně, roztomile
amaramente hořce
amatore milovník, amatér
ambito rozsah, melodie
a memoria zpaměti, z hlavy
a metá arco uprostřed smyčce
a mezza voce polohlasně
ammissibile přípustný
ammolito změkčený
ammorzamento přitlumení, ztlumení
a (al)modo di… na způsob
amollire změkčiti
amore láska
amorevolmente láskyplně, líbezně
amoroso zamilovaně, milostně
ampliamento rozšíření
ampollosamente nabubřele
analogicamente obdobně
anche také, též
ancora ještě, ještě jednou
andamento chod
andante zvolna, krokem (obvykle druhá věta sonáty či symfonie)
andantino rychleji než andante
andare a tempo držeti tempo
angelicamente andělsky
angoletto rohový sloupek uvnitř smyčcových nástrojů
angosciosamente úzkostně
animando, animato živě, oživeně, rušně
animo duch, odvaha
animoso odvážně, statečně
ansante bez dechu
ansiosamente úzkostně
antecedente předcházející, dřívější
antiquato zastaralý
a passo a passo krok za krokem
apaticamente lhostejně
aperto otevřený
a piacere dle libosti
a poco a poco ponenáhlu
appassionato vášnivě, zaníceně, náruživě
appenato ztrápeně
appogio opora, podpěra
a prima vista z listu
appunto přesně
a quatro mani čtyřručně
arco smyčec
aria větší skladba pro sólový zpěv
arioso zpěvně
arietta malá árie
armonico, armonioso harmonický, libozvučný
arpa harfa
arpeggio rozložené hraní akordů harfovým způsobem
arte umění, dovednost
articolare artikulovati
arto kloub
ascendere stoupati, jíti nahoru
ascoltare poslouchati
a solo sólově
aspetto čekání, pauza
aspro příkře, drsně
assai dosti, hodně
assoluto naprostý, absolutní
atonale atonální
a tempo znovu v původní rychlosti
attacca pokračovat ihned, bez pauzy
attentamente pozorně
atto jednání, akt
audacemente směle
auditorio posluchačstvo
a una corda na jedné struně
avanti před, piú avanti- kupředu
avvivare oživiti
Cantus Morkovice - Links